Resultaten voor renteloze lening

 
renteloze lening
Renteloze lening Provincie West-Vlaanderen.
Elke aanvraag wordt discreet behandeld. Renteloze lening aanvragen.: Dien een gemotiveerde aanvraag in via het aanvraagformulier aanvraagformulier renteloze lening en voeg er de nodige bewijsstukken aan toe minstens een kopie van je laatste aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen bij de dienst Personeel HRM, t.a.v.
renteloze lening
Lenen voor je renovatie of verbouwing? Nuttige tips - Mijn BENOvatie.
Deze rente wordt 1 keer per jaar aangepast. Dit is enkel van toepassing voor wie vanaf dan een Mijn VerbouwLening aanvraagt. Wie vanaf 1 januari 2023 een woningof een appartement aankoopt met een slechte energieprestatie EPC-label E of F, komtniet in aanmerkingvoor Mijn VerbouwLening. Deze groep kan wel het renteloos renovatiekrediet afsluiten bij een kredietinstelling. Meer info op www.mijnVerbouwLening.be. Neem contact op met de agent van het AXA Bankkantoor in uw buurt. Let op geld lenen kost ook geld. De renovatielening en groene renovatielening zijn leningen op afbetaling onderworpen aan. de Wet op het Consumentenkrediet. Het woonkrediet is een hypothecair krediet met een. Kredietgever: AXA Bank Belgium N.V, Troonplein 1, 1000 Brussel. Simuleer uw woonkrediet. Waar vind ik AXA bankkantoren? Renteloze renovatielening aanvragen.
renteloze lening
Renteloze Vlaamse energielening Fluvius.
Renteloze Vlaamse energielening. Renteloze Vlaamse energielening. Voor energiebesparende investeringen kunnen sommige klanten gebruik maken van een renteloze energielening die de Vlaamse Energiehuizen verstrekken. Volgende doelgroepen komen daarvoor in aanmerking.: personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds klevertje eindigt op 1.;
Lening ter ondersteuning huisartsen impulsfonds Vlaams Artsensyndicaat vzw.
of, als deze reeds is gebeurd, de datum meegedeeld bij de vervulling van de formaliteiten verbonden aan de identificatie van de huisarts bij het RIZIV. De renteloze lening bedraagt maximaal 35.000 vanaf 1 juli 2020 en is terugbetaalbaar over vijf jaren met één jaar vrijstelling van kapitaalaflossing zonder dat er een waarborg vereist is.
Renteloze lening SodiGent.
Ons bestuursorgaan heeft de criteria vastgelegd voor het verkrijgen van een renteloze lening. Als je aanvraag aan alle criteria voldoet, kan je een renteloze lening krijgen max 2500 euro. Indien je een collectieve schuldenregeling hebt, kan je geen renteloze lening krijgen.
Intrest renteloze of goedkope lening door vennootschappen 2020 - Countable.
09 312 30 34. Intrest renteloze of goedkope lening door vennootschappen 2020. Een werkgever of vennootschap kan een lening aan voordelige voorwaarden toekennen zonder rente of aan een verminderde rente aan een werknemer of bedrijfsleider. Wanneer die geen of slechts een erg lage rente moet betalen op de ontleende bedragen, dan wordt dit beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard VAA. Jaarlijks bepaalt de FOD Financiën de intrestpercentages van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet. Deze percentages worden jaarlijks geïndexeerd. Het betreft volgende leningen.: Lening via de rekening-courant. Lening met vast looptijd. 1 Lening via de rekening-courant. Een lening via de rekening-courant is een lening zonder vaste looptijd. KB 24 februari 2021. KB 17 februari 2020. KB 1 april 2019. KB 30 januari 2018. KB 20 februari 2018. KB 22 februari 2017. KB 22 februari 2016.
Renteloze renovatieleningen Sociale Verhuurkantoren.
Premies en subsidies. Renteloze renovatieleningen Sociale Verhuurkantoren. Renteloze renovatieleningen Sociale Verhuurkantoren. Renteloze lening voor het uitvoeren van renovatiewerken aan svk-woningen. Maximaal 25.000 euro per woningeenheid. Nooit hoger dan 100 van de totale kostprijs van de uit voeren werken btw inbegrepen.
Renteloze leningen tot 50.000 euro voor sociaal-economische initiatieven - Provincie Antwerpen.
Contacteer provincie Antwerpen. Bel op het nummer. 03 240 50 11. De groep Provincie Antwerpen heeft haar privacy- en cookieverklaring aangepast. Door op ok te klikken of door verder te surfen, erken je onze aangepaste privacy- en cookieverklaring gelezen te hebben. Renteloze leningen tot 50.000 euro voor sociaal-economische initiatieven. Investeringen en overbruggingsnoden. We bieden via Trividend Provincie Antwerpen niet alleen achtergestelde leningen aan voor investeringen, maar ook voor overbruggingsnoden. Op die manier kunnen organisaties die hun schouders onder een inclusieve economie zetten, ook hun aangetaste reserves door de coronacrisis terug opbouwen. Trividend werkt hierbij aanvullend op de bancaire sector en andere overheidsmaatregelen. Komt mijn project in aanmerking? De toegekende investeringssteun moet minstens twee van de volgende doelstellingen beogen.: meer doorstroom van kansengroepen op de arbeidsmarkt bewerkstelligen. nieuwe ecologisch duurzame activiteiten genereren., een samenwerking tussen de sociale en de reguliere economie bevorderen of tot stand brengen. De provincie kan renteloze leningen tussen €10.000 en €50.000 toekennen. Je betaalt enkel de dossierkosten. Bij het toekennen van je lening word je vennoot bij Trividend Provincie Antwerpen.

Contacteer ons