Naar de content

Over Studax

Voor studenten

Voor Rotaryclubs

Contacteer ons

Naar navigatieEen studielening aanvragen

Heb je alle voorwaarden doorgenomen en denk je op basis daarvan in aanmerking te komen voor een studielening? Dan kan je je aanvraag voorbereiden.

Je aanvraag in 3 stappen:

1. Je persoonlijk dossier

Om een aanvraag in overweging te kunnen nemen hebben we verschillende documenten nodig die we bundelen in je persoonlijk dossier. Zo’n dossier omvat:

  • recto-verso kopie van identiteitskaart en recente pasfoto
  • kopie van al de behaalde studieresultaten van hogere studies
  • een uitgebreid CV
  • duidelijke omschrijving van de studies die je wenst aan te vatten
  • een persoonlijke motivatiebrief
  • minstens 2 aanbevelingsbrieven van professoren
  • een volledig budget en financieringsplan voor het jaar waarvoor je een studielening aanvraagt
  • volledig ingevuld kandidaatstellingsformulier
  • het bewijs van je aanvaarding en van je inschrijving aan de onderwijsinstelling waarvoor je de lening aanvraagt
  • een door een Rotaryclub ingevuld en ondertekende aanvraagbrief

Een deel van de nodige documenten vind je hier.

2. Je Rotaryclub

Wil je kans maken op een studielening van Studax dan moet je aanvraag ingediend worden door een Rotaryclub uit het organiserende district. Je moet dus eerst op zoek naar een Rotaryclub die je aanvraag wil ondersteunen. Zoek een Rotaryclub dicht bij je woonplaats en neem contact op met de voorzitter, de secretaris of de voorzitter van de commissie New Generations.

Heb je een Rotaryclub gevonden die je kandidatuur wil steunen, dan zal je een Rotarypeter toegewezen krijgen die je zal helpen om je dossier volledig op orde te stellen.

3. Indienen van je aanvraag

Breng alle documenten van je persoonlijke dossier samen op een digitale drager. Stuur een hard copy samen met de digitale drager op naar Studax. Mailen mag ook maar een hard copy blijft noodzakelijk.

Deadline : je aanvraag moet binnen zijn ten laatste 3 maanden vóór de aanvang van je studies.

Als Studax je dossier aanvaardt, ontvang je een uitnodiging voor de selectiejury. Daar moet je persoonlijk op aanwezig zijn.