Naar de content

Over Studax

Voor studenten

Voor Rotaryclubs

Contacteer ons

Naar navigatieDe rol van Rotaryclub en de peter of meter

De rol van de Rotaryclub is van primordiaal belang want alleen een Rotaryclub kan bij Studax een aanvraag indienen voor een student die een renteloze lening wil bekomen.
Ga dus eerst en vooral na of de student wel beantwoordt aan de voorwaarden van Studax !
De club zal dus een grondige evaluatie maken van de familiale en financiële background van de student.
Nodig daarom de student uit in uw club voor een gerichte kennismaking.
Pols naar zijn motivatie, zijn financiële draagkracht en die van zijn ouders. Heeft hij een persoonlijk engagement in het maatschappelijke leven?
Kortom is het iemand waar de club wil achterstaan en steunen ?
Indien de club beslist om de kandidaat voor te dragen, stel dan een Rotarypeter/meter aan. Die zal de kandidaat bijstaan bij het samenstellen van zijn dossier, hem vergezellen op het selectie-interview en hem blijven volgen gedurende de volledige looptijd van de lening.
Vergeet niet dat een volledig Studax parcours 7 jaren omvat. Een jaar studie, een jaar na de studie om een job te vinden en dan 5 jaren voor de terugbetaling met vaste maandelijkse schijven.

Breng de kandidaat ook in contact met Rotaract te lande en zorg ervoor dat hij contacten kan leggen met Rotaryclubs in het land waar hij zal gaan studeren.

Vraag de student om in de club na zijn extra studie uitvoerig verslag uit te brengen over zijn ervaring.