Naar de content

Over Studax

Voor studenten

Voor Rotaryclubs

Contacteer ons

Naar navigatieOnze studieleningen

De renteloze studieleningen van Studax richten zich tot jongeren die na het behalen van een Professionele Bachelor, een Academische Master of een Master of Arts een BanaBa of ManaMa opleiding willen volgen aan een binnen- of buitenlandse onderwijsinstelling en daarvoor niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Zij worden pas aan een kandidaat toegekend na een eerste grondige screening door een Rotaryclub die hen aan Studax voorstelt en na het slagen in het interview van de selectiejury van Studax.

Het bedrag van de studielening is afhankelijk van de beschikbare middelen van Studax en van het aantal kandidaten. Dat betekent dat wanneer een kandidaat slaagt voor de selectiejury, hij niet noodzakelijk het volle bedrag krijgt dat hij op zijn aanvraag heeft vermeld.

De studieleningen worden uitbetaald in de maand voor de aanvang van de BanaBa of ManaMa opleiding waarvoor zij bedoeld zijn. Zij worden terugbetaald in 60 vaste maandelijkse schijven vanaf de 24° maand na ontvangst van de studielening.

Een voorbeeld:

Een voorbeeld:

Academiejaar 2012-2013

  • aanvraag indienen ten laatste 3 maanden vóór de aanvang van de studies
  • Selectiejury

Academiejaar 2013-2014: jaar van de BanaBa of ManaMa

  • Uitbetaling studielening in de maand voorafgaand aan begin van de studie

Academiejaar 2014-2015:

  • jaar van job aanvangen

Academiejaar 2015-2016

  • Op de 1° dag van de 25° maand na ontvangst van de studielening: begin maandelijkse terugbetalingen
De overblijvende schuld wordt verplicht verzekerd via een schuldsaldoverzekering waarvan de student de verzekerde is en Studax de begunstigde.