Naar de content

Over Studax

Voor studenten

Voor Rotaryclubs

Contacteer ons

Naar navigatieVoldoet de kandidaat en is onze Rotaryclub in orde?

Heeft je Rotaryclub mogelijks een kandidaat voor een renteloze studielening bij Studax ? Doe dan eerst de volgende test.

top

3 vragen die de club zich moet stellen over de kandidaat vooraleer aan een aanvraag te beginnen:

1. Heeft de student de Belgische nationaliteit ?
ja neen

2. Haalt de student zijn professionele Bachelor of zijn Academische Master of Master of Arts met minstens 14/20?
ja neen

3. Woonde de kandidaat de voorbije 10 jaar minstens gedurende 5 jaar in het gebied van Rotary International district 1620?
ja neen

bottom

 

Is onze Rotaryclub in orde ?

Ga na of je Rotaryclub de voorbije jaren de jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan Studax heeft gestort. Is dit niet het geval stort dan meteen de bijdrage voor het lopende Rotaryjaar. Bij het indienen van de aanvraag bij Studax zullen de clubvoorzitter, de penningmeester en de Rotarypeter een belofte ondertekenen om verder gedurende de looptijd van de aangevraagde studielening een bijdrage van 10,- Euro per lid/per jaar te storten aan VZW Studax.

Bij het indienen van een aanvraag hoort ook een eenmalige administratieve kost van 100,- Euro.

Lees ook de wetenswaardigheden over de wisselwerking tussen Studax, het District 1620 en de Rotaryclubs in de 'Documenten voor de Rotaryclub'